Click here for Håvards personal site.
Coordination -all the time |  Håvard Solheim as

Blog

Coordination -all the time

coordination

[from Late Latin coordinātiō, from Latin ordinātiō an arranging; see ordinate]
Definition: (a) the regulation of diverse elements into an integrated and harmonious operation
(b) the regulation of occurrence, pace, or coordination to achieve a desired effect (as in music, theater, athletics, mechanics)


Norwegian flag In Norwegian:

koordinere

[fra mlat., av *kon- og lat. ordinare 'ordne']
Definisjon: samordne, få til å virke sammen k- de forskjellige tiltakene / adj i pr pt: stillingen har en k-nde funksjon


Share this

  • delicious
  • digg
  • reddit

Comment